top of page

חפצים וכל מה שמסתתר מאחוריהם


הסרט, My Dead Dad’s Porno Tapes, נוצר על ידי צ׳רלי טירל (Charlie Tyrell), שמנסה להתמודד עם מות אביו ועם העובדה שלא הספיק להכיר אותו בצורה מעמיקה. תחושת הפספוס והחרטה מניעה את צ'רלי לחטט בחפציו של אביו, זיכרונות ילדותו וההיסטוריה המשפחתית.  בהומור, רגישות ושפה קולנועית ייחודית מצליח צ'רלי לגעת בצורך של כל אחד מאתנו להבין את האישיות המורכבת שמסתתרת מאחורי ההורים שגידלו אותנו. 


* כתבה שעלתה במדור "החורשת ברשת" מגזין בסיס לפני שנסגר. עורכת המגזין: דנה גילרמן. לינק לכתבה
10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page