top of page

מסע אקטיביסטי ברחבי ארצות הברית שהוביל לשחרור ילדים


"אם כן, התכתיב של העובד הסוציאלי הוא: שיהיה אור. 

ובקמפיין הזה לאור, יש לנו את סופר האור: התצלום." 

לואיס וויקס היין.


בשנת 1909 הצלם והסוציולוג לואיס וויקס היין יצא למסע צילום אקטיביסטי ברחבי ארצות הברית. היין צילם ילדים שנאלצו לעבוד בתנאים קשים ומסוכנים כדי לפרנס את משפחתם. הנושא ששוב ושוב נדחק מסדר היום, עלה לראשונה למודעות הציבור בזכות התצלומים של היין שחשפו את הסיפור שמאחורי המילים. סדרת הצילום המלווה בסיפורם האישי של הילדים, הובילה לשינוי בדעת הקהל ובסופו של דבר לשינוי בחקיקה. בסרט הקצר הזה ניתן לראות כיצד צלם בעל יכולת צילום מעוררת אמפתיה ורצון לשינוי יכול להשפיע. 


והיום כשהעולם כפי שהכרנו משתנה לנגד עינינו, כל אחד מאיתנו יכול להתגייס למטרה חשובה לו ובכלים האמנותיים שלו להשפיע ולהביא לשינוי. אמנות משנה מציאות.

ועכשיו יותר מתמיד, חג חירות שמח.


* כתבה שעלתה במדור "החורשת ברשת" מגזין בסיס לפני שנסגר. עורכת המגזין: דנה גילרמן. לינק לכתבה.


18 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page