top of page

סרט דוקומנטרי קצר וייחודי על תקופת ההסגר בלונדון.


היוצר וויל היזל מצליח בכישרון רב לייצר אינטימיות בריחוק באמצעות שימוש חכם ואמנותי בכל המגבלות שנכפו עלינו במשבר הקורונה. המרחק, הבידוד בבתים, הרחובות הריקים והעובדה שהוא מצלם ומקליט את רחשי ליבם של המבודדים מהמכונית שלו, כל אלו ועוד מספרים את הסיפור של התקופה.

הסרט מבטא באופן עמוק וכואב את הקושי והחשש שכולנו חווים במשבר הקורונה ומהווה תזכורת לחוויה האנושית הגלובלית בהעדר החירות.

יצירה צנועה מבריקה ומדויקת.


126 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page