top of page

"מעלית" דוקומנטרי קצר.

מהלך גאוני ופשוט לכאורה של יוצר שמחליט לשבת עם מצלמה במשך תקופה, במעלית קטנה וצפופה בבניין מגורים בלונדון. דיירי הבניין מביטים בו בחשדנות בהתחלה ולא משתפים פעולה. עם הזמן הוא מצליח לדובב אותם לדבר והאמת המורכבת בחיים המשותפים צפה ונחשפת.


8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page